کمترین: 
10039
بیشترین: 
10314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10280
زمان: 
2/2 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 10280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":10039},{"date":"1398/02/02 13:00","price":10198},{"date":"1398/02/02 14:00","price":10049},{"date":"1398/02/02 15:00","price":10245},{"date":"1398/02/02 16:00","price":10241},{"date":"1398/02/02 17:00","price":10246},{"date":"1398/02/02 18:00","price":10314},{"date":"1398/02/02 19:00","price":10274},{"date":"1398/02/02 20:00","price":10280}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399