کمترین: 
1603
بیشترین: 
1646
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1641
زمان: 
2/2 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1641 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1603},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1627},{"date":"1398/02/02 14:00","price":1603},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1635},{"date":"1398/02/02 17:00","price":1637},{"date":"1398/02/02 18:00","price":1646},{"date":"1398/02/02 19:00","price":1640},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1641}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398