کمترین: 
2051
بیشترین: 
2108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2101
زمان: 
2/2 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":2051},{"date":"1398/02/02 13:00","price":2084},{"date":"1398/02/02 14:00","price":2055},{"date":"1398/02/02 15:00","price":2094},{"date":"1398/02/02 16:00","price":2093},{"date":"1398/02/02 17:00","price":2094},{"date":"1398/02/02 18:00","price":2108},{"date":"1398/02/02 19:00","price":2100},{"date":"1398/02/02 20:00","price":2101}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399