کمترین: 
5031
بیشترین: 
5161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5144
زمان: 
2/2 20:00
قیمت لاری گرجستان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 5144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":5031},{"date":"1398/02/02 13:00","price":5105},{"date":"1398/02/02 14:00","price":5031},{"date":"1398/02/02 15:00","price":5127},{"date":"1398/02/02 16:00","price":5126},{"date":"1398/02/02 17:00","price":5128},{"date":"1398/02/02 18:00","price":5161},{"date":"1398/02/02 19:00","price":5143},{"date":"1398/02/02 20:00","price":5144}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399