کمترین: 
214
بیشترین: 
220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
219
زمان: 
2/2 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 219 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":214},{"date":"1398/02/02 13:00","price":217},{"date":"1398/02/02 14:00","price":214},{"date":"1398/02/02 15:00","price":218},{"date":"1398/02/02 18:00","price":220},{"date":"1398/02/02 19:00","price":219}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399