کمترین: 
1464
بیشترین: 
1502
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1499
زمان: 
2/2 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1465},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1487},{"date":"1398/02/02 14:00","price":1464},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1494},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1493},{"date":"1398/02/02 18:00","price":1502},{"date":"1398/02/02 19:00","price":1498},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1499}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399