کمترین: 
13425
بیشترین: 
13780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13731
زمان: 
2/2 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 13731 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":13425},{"date":"1398/02/02 13:00","price":13633},{"date":"1398/02/02 14:00","price":13446},{"date":"1398/02/02 15:00","price":13694},{"date":"1398/02/02 16:00","price":13689},{"date":"1398/02/02 17:00","price":13699},{"date":"1398/02/02 18:00","price":13780},{"date":"1398/02/02 19:00","price":13727},{"date":"1398/02/02 20:00","price":13731}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398