کمترین: 
9097
بیشترین: 
9342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9313
زمان: 
2/2 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 9313 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":9097},{"date":"1398/02/02 13:00","price":9242},{"date":"1398/02/02 14:00","price":9114},{"date":"1398/02/02 15:00","price":9283},{"date":"1398/02/02 16:00","price":9276},{"date":"1398/02/02 17:00","price":9281},{"date":"1398/02/02 18:00","price":9342},{"date":"1398/02/02 19:00","price":9310},{"date":"1398/02/02 20:00","price":9313}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399