کمترین: 
9725
بیشترین: 
9981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9948
زمان: 
2/2 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 9948 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":9725},{"date":"1398/02/02 13:00","price":9875},{"date":"1398/02/02 14:00","price":9731},{"date":"1398/02/02 15:00","price":9919},{"date":"1398/02/02 16:00","price":9911},{"date":"1398/02/02 17:00","price":9916},{"date":"1398/02/02 18:00","price":9981},{"date":"1398/02/02 19:00","price":9944},{"date":"1398/02/02 20:00","price":9948}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399