کمترین: 
10192
بیشترین: 
10464
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10439
زمان: 
2/2 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 10439 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":10192},{"date":"1398/02/02 13:00","price":10353},{"date":"1398/02/02 14:00","price":10211},{"date":"1398/02/02 15:00","price":10402},{"date":"1398/02/02 16:00","price":10395},{"date":"1398/02/02 17:00","price":10400},{"date":"1398/02/02 18:00","price":10464},{"date":"1398/02/02 19:00","price":10435},{"date":"1398/02/02 20:00","price":10439}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399