کمترین: 
2029
بیشترین: 
2084
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2077
زمان: 
2/2 19:00
قیمت یوان چین امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":2029},{"date":"1398/02/02 13:00","price":2061},{"date":"1398/02/02 14:00","price":2031},{"date":"1398/02/02 15:00","price":2070},{"date":"1398/02/02 17:00","price":2071},{"date":"1398/02/02 18:00","price":2084},{"date":"1398/02/02 19:00","price":2077}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399