کمترین: 
2333
بیشترین: 
2397
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2395
زمان: 
2/2 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":2333},{"date":"1398/02/02 13:00","price":2369},{"date":"1398/02/02 14:00","price":2335},{"date":"1398/02/02 15:00","price":2383},{"date":"1398/02/02 16:00","price":2382},{"date":"1398/02/02 17:00","price":2384},{"date":"1398/02/02 18:00","price":2397},{"date":"1398/02/02 19:00","price":2393},{"date":"1398/02/02 20:00","price":2395}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398