کمترین: 
13637
بیشترین: 
13760
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13760
زمان: 
2/2 20:00
قیمت دلار امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 13760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":13656},{"date":"1398/02/02 13:00","price":13648},{"date":"1398/02/02 14:00","price":13637},{"date":"1398/02/02 15:00","price":13742},{"date":"1398/02/02 16:00","price":13754},{"date":"1398/02/02 18:00","price":13745},{"date":"1398/02/02 19:00","price":13755},{"date":"1398/02/02 20:00","price":13760}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399