کمترین: 
1673000
بیشترین: 
1703000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1703000
زمان: 
2/2 15:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1703000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1673000},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1683000},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1703000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399