کمترین: 
4679000
بیشترین: 
4699000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4699000
زمان: 
2/2 18:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 4699000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":4699000},{"date":"1398/02/02 17:00","price":4679000},{"date":"1398/02/02 18:00","price":4699000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399