کمترین: 
428200
بیشترین: 
432300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
432300
زمان: 
2/2 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 432300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":428200},{"date":"1398/02/02 13:00","price":430500},{"date":"1398/02/02 15:00","price":429400},{"date":"1398/02/02 16:00","price":431400},{"date":"1398/02/02 18:00","price":432300},{"date":"1398/02/02 19:00","price":431200},{"date":"1398/02/02 20:00","price":432300}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398