کمترین: 
1669000
بیشترین: 
1699000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1699000
زمان: 
2/2 15:00
قیمت ربع سکه امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت ربع سکهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1699000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1669000},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1679000},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1699000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399