کمترین: 
1868000
بیشترین: 
1898000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1898000
زمان: 
2/2 17:00
قیمت مثقال طلا امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1898000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1884000},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1868000},{"date":"1398/02/02 14:00","price":1890000},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1896000},{"date":"1398/02/02 17:00","price":1898000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399