کمترین: 
4675000
بیشترین: 
4695000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4695000
زمان: 
2/2 18:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 4695000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":4695000},{"date":"1398/02/02 17:00","price":4675000},{"date":"1398/02/02 18:00","price":4695000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399