کمترین: 
578700
بیشترین: 
584200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
584200
زمان: 
2/2 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 584200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":578700},{"date":"1398/02/02 13:00","price":581800},{"date":"1398/02/02 15:00","price":580200},{"date":"1398/02/02 16:00","price":583000},{"date":"1398/02/02 18:00","price":584200},{"date":"1398/02/02 19:00","price":582700},{"date":"1398/02/02 20:00","price":584200}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399