کمترین: 
434000
بیشترین: 
438200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
438200
زمان: 
2/2 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 438200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":434000},{"date":"1398/02/02 13:00","price":436300},{"date":"1398/02/02 15:00","price":435200},{"date":"1398/02/02 16:00","price":437300},{"date":"1398/02/02 18:00","price":438200},{"date":"1398/02/02 19:00","price":437000},{"date":"1398/02/02 20:00","price":438200}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399