کمترین: 
13600
بیشترین: 
13700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13680
زمان: 
2/2 14:55
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 13680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 11:18","price":13600},{"date":"1398/02/02 12:38","price":13640},{"date":"1398/02/02 14:27","price":13700},{"date":"1398/02/02 14:55","price":13680}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399