کمترین: 
13760
بیشترین: 
13900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900
زمان: 
2/2 14:56
قیمت دلار در بازار تهران امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 13900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 11:18","price":13760},{"date":"1398/02/02 12:38","price":13830},{"date":"1398/02/02 13:23","price":13880},{"date":"1398/02/02 14:56","price":13900}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399