کمترین: 
1274.7
بیشترین: 
1279.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275.76
زمان: 
2/2 22:30
قیمت اونس طلا امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1275.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 11:00","price":1279.04},{"date":"1398/02/02 11:30","price":1277.13},{"date":"1398/02/02 13:30","price":1278.38},{"date":"1398/02/02 14:00","price":1279.08},{"date":"1398/02/02 14:30","price":1279.09},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1279.00},{"date":"1398/02/02 15:30","price":1279.51},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1279.69},{"date":"1398/02/02 16:30","price":1278.53},{"date":"1398/02/02 19:30","price":1274.70},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1275.12},{"date":"1398/02/02 20:30","price":1274.97},{"date":"1398/02/02 21:00","price":1275.07},{"date":"1398/02/02 21:30","price":1274.70},{"date":"1398/02/02 22:30","price":1275.76}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399