کمترین: 
4775000
بیشترین: 
4875000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4875000
زمان: 
2/2 14:26
قیمت سکه در بازار تهران امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 4875000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:20","price":4775000},{"date":"1398/02/02 12:37","price":4860000},{"date":"1398/02/02 13:22","price":4860000},{"date":"1398/02/02 14:26","price":4875000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399