کمترین: 
204321
بیشترین: 
205661
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
204322.0
زمان: 
2/2 19:10
قیمت شاخص بورس امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 204322.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:10","price":205661.0},{"date":"1398/02/02 13:10","price":204321.0},{"date":"1398/02/02 19:10","price":204322.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398