کمترین: 
869.9
بیشترین: 
869.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
869.9
زمان: 
2/2 10:00
قیمت درام ارمنستان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 869.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":869.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398