کمترین: 
2475.8
بیشترین: 
2475.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.8
زمان: 
2/2 10:00
قیمت منات آذربایجان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2475.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":2475.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399