کمترین: 
65.7
بیشترین: 
65.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.7
زمان: 
2/2 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 65.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":65.7}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398