کمترین: 
13166.8
بیشترین: 
13166.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13166.8
زمان: 
2/2 10:00
قیمت بات تایلند امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 13166.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":13166.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399