کمترین: 
1016.1
بیشترین: 
1016.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1016.1
زمان: 
2/2 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1016.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":1016.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399