کمترین: 
3095.7
بیشترین: 
3095.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3095.7
زمان: 
2/2 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 3095.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":3095.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398