کمترین: 
2963.3
بیشترین: 
2963.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2963.3
زمان: 
2/2 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2963.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":2963.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398