کمترین: 
493.9
بیشترین: 
493.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
493.9
زمان: 
2/2 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 493.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":493.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398