کمترین: 
632.2
بیشترین: 
632.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
632.2
زمان: 
2/2 10:00
قیمت کرون دانمارک امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 632.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":632.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399