کمترین: 
451.4
بیشترین: 
451.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.4
زمان: 
2/2 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 451.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":451.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398