کمترین: 
4138.8
بیشترین: 
4138.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4138.8
زمان: 
2/2 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 4138.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":4138.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399