کمترین: 
3143.2
بیشترین: 
3143.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3143.2
زمان: 
2/2 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 3143.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":3143.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399