کمترین: 
3752.3
بیشترین: 
3752.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3752.3
زمان: 
2/2 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 3752.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":3752.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399