کمترین: 
626.1
بیشترین: 
626.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
626.1
زمان: 
2/2 10:00
قیمت یوان چین امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 626.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":626.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399