کمترین: 
4720
بیشترین: 
4720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4720
زمان: 
2/2 10:00
قیمت یورو امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 4720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 10:00","price":4720}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399