کمترین: 
169.85
بیشترین: 
173.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
173.4
زمان: 
2/2 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 173.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 01:30","price":170.01},{"date":"1398/02/02 02:00","price":169.85},{"date":"1398/02/02 04:30","price":171.24},{"date":"1398/02/02 05:00","price":171.52},{"date":"1398/02/02 07:30","price":170.81},{"date":"1398/02/02 08:00","price":170.73},{"date":"1398/02/02 11:00","price":170.76},{"date":"1398/02/02 13:30","price":171.8},{"date":"1398/02/02 14:00","price":170.62},{"date":"1398/02/02 16:30","price":173.24},{"date":"1398/02/02 17:00","price":172.93},{"date":"1398/02/02 19:30","price":172},{"date":"1398/02/02 20:00","price":172.44},{"date":"1398/02/02 22:30","price":171.07},{"date":"1398/02/02 23:00","price":173.4}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399