کمترین: 
5266.9
بیشترین: 
5417.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5417.7
زمان: 
2/2 23:00
قیمت بیت کوین امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 5417.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 01:30","price":5286},{"date":"1398/02/02 02:00","price":5266.9},{"date":"1398/02/02 04:30","price":5326.3},{"date":"1398/02/02 05:00","price":5323.5},{"date":"1398/02/02 07:30","price":5298.8},{"date":"1398/02/02 08:00","price":5291},{"date":"1398/02/02 11:00","price":5298.5},{"date":"1398/02/02 13:30","price":5307.2},{"date":"1398/02/02 14:00","price":5319.2},{"date":"1398/02/02 16:30","price":5342.3},{"date":"1398/02/02 17:00","price":5338.2},{"date":"1398/02/02 19:30","price":5326},{"date":"1398/02/02 20:00","price":5347},{"date":"1398/02/02 22:30","price":5328},{"date":"1398/02/02 23:00","price":5417.7}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399