کمترین: 
2.535
بیشترین: 
2.535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.535
زمان: 
2/1 13:08
قیمت گاز طبیعی امروز 1 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 اردیبهشت 1398 , 2.535 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/01 13:08","price":2.535}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399