کمترین: 
64.07
بیشترین: 
64.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.07
زمان: 
2/1 13:08
قیمت نفت سبک امروز 1 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 اردیبهشت 1398 , 64.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/01 13:08","price":64.07}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399