کمترین: 
15452
بیشترین: 
15452
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15452
زمان: 
2/1 11:00
قیمت یورو امروز 1 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 1 اردیبهشت 1398 , 15452 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/01 11:00","price":15452}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399