کمترین: 
13559
بیشترین: 
13559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13559
زمان: 
2/1 11:00
قیمت دلار امروز 1 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 1 اردیبهشت 1398 , 13559 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/01 11:00","price":13559}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399