کمترین: 
169.61
بیشترین: 
174.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
169.61
زمان: 
2/1 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 اردیبهشت 1398 , 169.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/01 01:00","price":174.32},{"date":"1398/02/01 04:00","price":173.65},{"date":"1398/02/01 07:00","price":174.65},{"date":"1398/02/01 10:00","price":174.4},{"date":"1398/02/01 13:00","price":173.11},{"date":"1398/02/01 16:00","price":170.86},{"date":"1398/02/01 19:30","price":170.65},{"date":"1398/02/01 20:00","price":170.07},{"date":"1398/02/01 22:30","price":170.62},{"date":"1398/02/01 23:00","price":169.61}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399