کمترین: 
5285.2
بیشترین: 
5355.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5285.2
زمان: 
2/1 23:00
قیمت بیت کوین امروز 1 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 اردیبهشت 1398 , 5285.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/01 01:00","price":5350.3},{"date":"1398/02/01 04:00","price":5317.4},{"date":"1398/02/01 07:00","price":5352.6},{"date":"1398/02/01 10:00","price":5352.5},{"date":"1398/02/01 13:00","price":5355.1},{"date":"1398/02/01 16:00","price":5296.5},{"date":"1398/02/01 19:30","price":5293.8},{"date":"1398/02/01 20:00","price":5290},{"date":"1398/02/01 22:30","price":5296.4},{"date":"1398/02/01 23:00","price":5285.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399