کمترین: 
1846500
بیشترین: 
1858500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1851500
زمان: 
1/31 19:00
قیمت آبشده جهانی امروز 31 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 1851500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 13:00","price":1858500},{"date":"1398/01/31 14:00","price":1855500},{"date":"1398/01/31 15:00","price":1851500},{"date":"1398/01/31 16:00","price":1847500},{"date":"1398/01/31 17:00","price":1849500},{"date":"1398/01/31 18:00","price":1846500},{"date":"1398/01/31 19:00","price":1851500}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399